TESYEV Yüksek Öğrenim Bursu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.

BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN;

1.Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.

2.Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim ve harç kredisi alınabilir).

3.Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).

4.Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç).

Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir;
Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 1-     4 adet fotoğraf
 2-     Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3-     Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 4-     Adli sicil kaydı
 5-     İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)
 6-     Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini belli eden sağlık raporu
 7-    Anne, baba ve öğrenciye ait  gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden 
alınacak belge
 8-    Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.
 9-   Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu 
10-  Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11-  Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi
12-  Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve 
kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi
13-  Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not 
ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci 
belgesi
14-  İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi


Bu içerik 09.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 314 kez okundu.