Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Genel Görünüş, Giyiniş ve Davranış Yönergesi

Üniversitemiz senatosunun 02.12.2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile "Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Genel Görünüş, Giyiniş ve Davranış Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu içerik 11.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 708 kez okundu.