GAZ VE TESİSATI PROGRAMI TANITIMI

Programın Amacı:

Doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat alanındaki temel bilgilere sahip; ilgili sistem ve cihazların işleyiş prensiplerini bilen, bu sistemlerin projelendirilmesinde, cihazların seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip; arıza ve koruyucu bakım servis hizmetlerini verebilecek yeterlilikte, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Programı Tercih Edecek Adaylarda Olması Gereken Nitelikler:

Meslek ve endüstri meslek ve Teknik Liselerin ilgili alanlarından mezun olmak, dikkatli, teori ile uygulamayı birleştiren bir yeteneğe sahip olan, alanlarında ki yenilik ve gelişmeleri takip edip uygulamaya geçirebilen, problem çözme ve çözüm üretme yeteneğine sahip olmak bu programı tercih edecek olan öğrencilerde aranılan niteliklerden bazılarıdır.

Programdan Mezun Olanların Kazandıkları Unvan, Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları:

Programdan mezun olan öğrencilerin kazandıkları unvan “Gaz ve Tesisat Teknikerliği” unvanıdır. Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Bakım Onarım) Servis Elemanı ve alanındaki tanımlı mesleklerdir. Doğalgaz dağıtım şirketlerinde, inşaat şirketlerinin yapı-tesisat gruplarında, Gaz tesisatı yapan özel şirketlerde, Isıtma sektörlerindeki her türlü kuruluşta görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini açma imkânına da sahiptirler.

Bu içerik 24.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 135 kez okundu.