Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Tanıtımı

Eğitim / Öğrenim

İki yıllık Mobilya ve Dekorasyon Programı sonucunda mezun olan öğrencilerimiz için hedefimiz; tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de geniş bir istihdam olanağı sağlayan mobilya imalat sektöründe, üretim organizasyonunun sağlanması için ara eleman ihtiyacının karşılanması, ahşap malzeme ve yan ürünlerini iyi tanıyan, ahşap işleme makinelerini iyi tanıyan, problem çözen, konstrüksiyon bilgisi olan, yapılacak işin teknik resmini çizebilen ve verimli çalışabilen teknik eleman yetiştirmektir.

Programı meslek liseleri “Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ” mezunları ve lise mezunu tüm öğrenciler tercih edebilirler. Öğrencilerimiz 2 yılsonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu, mesleki ve seçmeli olup, programda ulaşmayı hedeflediğimiz nokta; mezunlarımız iş hayatına başladıklarında mesleki olarak işlerine kısa sürede uyum sağlayabilecek, üretim organizasyonu, işletme yönetimi ve iş güvenliği konusunda bilgi ve beceriye sahip, kaliteli, teknik ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Lisans Eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz, dikey geçiş sınavı ile İç mimarlık, Endüstri Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İmalat Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Üretim Mühendisliği

 

Eğitim / Öğrenim Olanakları

Okulumuzda Mobilya ve Dekorasyon Programı’na ait günümüz teknolojisini takip eden atölyeler mevcuttur.

Bilgisayar Laboratuvarı: Bilgisayara giriş dersleri ve bilgisayar uygulamalı dersler laboratuvarında her öğrencinin ayrı ayrı çalışabileceği bilgisayarlarla donanımı sağlanmıştır. CAD yazılım programları ile tüm 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımlar yapılabilmektedir.

Çizim Laboratuvarı: Klasik yöntemlerle çizim temelini öğrenmelerine olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Kazanacağı Yetkinlikler

Program, iki yıllık mesleki eğitim sonucunda “Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar. Mobilya ve Dekorasyon, ağaç malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi alanlarında, teknolojinin gereklerini yerine getirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Yetişmiş elemanlarımız:

Mobilya ve Dekorasyon alanında kullanılan hammadde ve malzemeleri bilir ve kullanabilir.

Mobilya ve Dekorasyon ile ilgili üretim araç ve gereçleri etkin kullanabilir.

Mobilya ve Dekorasyon alanında imalat tekniklerini bilir.

Tasarımda ve üretimde bilgisayar teknolojisini etkin kullanabilir.

Mobilya dekorasyon ve ağaç işleri alanında üretim teknolojisi, kalite kontrol ve standardizasyon, iş etüdü ve ergonomi gibi alanlarda bilgi sahibidir ve gereken durumlarda bilgiyi uygulamaya geçirebilir.

Çevre bilincine sahiptir.

Alanındaki ekipmanlarını kullanır.

Protokol bilgisi vardır.

İhtiyaç analizi yapar.

Sistem yapısını tanır.

Problem çözer.

Karar verir.

Teknolojiyi takip eder.

Mobilya ve Dekorasyon Programı bu sektöre yönelik eğitim veren tek Meslek Yüksekokulu Programı olacağından mezunların ara eleman olarak iş bulmasında herhangi bir sorun yaşanmaması yanı sıra, program amaçları doğrultusunda sektörün gelişmesine bir ivme de kazandıracaktır. Özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarında tekniker unvanı ile görev yapabileceklerdir.

Mobilya ve Dekorasyon Teknikerlerinin Ağırlıklı olarak çalıştığı kurum ve kuruluşlar:

İlgili İşletmeler (Sektörler)

Edirne Endüstri Meslek Lisesi ve diğer Endüsri Meslek Liseleri

İlgili Diğer Meslek Kuruluşları (Odalar ve Sivil Toplum Örgütleri)

Diğer Meslek Yüksekokulları

AB Kapsamında Yurtdışı benzer Okullar ve İşletmeler

 

Eğitim Alanına İlişkin Mesleki Bilgiler

Mobilya sektörü dünyada ve Türkiye’de son derece önemli ve dinamik bir sektördür. BM verilerine göre dünya dış ticaret hacmi 250 milyar $ civarında olup her yıl ortalama olarak % 7 civarında büyüme kaydetmektedir. DPT Özel İhtisas Komisyonu Raporu’na göre Türkiye’nin yıllık mobilya üretimi 11 milyar $ civarında olup 2013 yılında 20 milyar $ olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Türkiye İmalat Sanayii’nde ortalama %7 ’lik büyüme ile en hızlı büyümeyi gerçekleştiren sektörlerden biri durumundadır. Türkiye’nin mevcut gelişimi göz önüne alındığında büyümenin uzun yıllar süreklilik göstereceği düşünülmektedir.

Mobilya ve Dekorasyon Programı bu sektöre yönelik eğitim veren tek Meslek Yüksek Okulu Programı olacağından mezunların ara eleman olarak iş bulmasında herhangi bir sorun yaşanmaması yanı sıra, program amaçları doğrultusunda sektörün gelişmesine bir ivme de kazandıracaktır.

Mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında Tekniker ünvanı ile istihdam edilebileceklerdir. Tekniker; çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.

Bu içerik 24.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 145 kez okundu.