MEZUNİYET KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Mukadder İĞDİ ŞEN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1150
TÜ E-Posta : mukaddersen@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nur Yılmaz ERCİN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 1190
TÜ E-Posta : nyilmaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Özkan KOZALI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : ozkankozali@trakya.edu.tr

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : asimsamli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sena GÜLER ÖZKAPI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1149
TÜ E-Posta : senaguler@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Özer ÖZÇELİK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83
TÜ E-Posta : ozerozcelik@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Serkan DÖNMEZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : serkandonmez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. İsmail YÜCE

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : ismailyuce@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Filiz AYAZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : filizayazbayaz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Yener TÜREN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1173
TÜ E-Posta : yenerturen@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Cihat Çağdaş UYDUR

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : ccagdasuydur@trakya.edu.tr