2014-2015 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME DUYURUSU

1- 2014-2015  Öğretim  Yılı  Bahar  Dönemi  Ders  Seçimleri    02 Şubat 
2015  –                     06 Şubat 2015  tarihleri arasında internet 
üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Elektronik ortam 
dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.
2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle 
uzatılmayacaktır.
3- a) Normal öğrenim süresi içerisindeki ikinci öğretim öğrencilerinin, 
öğrenim ücretini Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine elden veya 
elektronik ortamda yatırmaları gerekmektedir. (Eğer öğrenci öğrenim 
ücretinizi sorunlular hesabına yatırmış iseniz, biriminiz öğrenci işleri 
bürosuna makbuzunuzu işletiniz.)
b) Normal öğrenim süresi dışındaki birinci ve ikinci öğretim 
öğrencilerinden 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6569 Sayılı Kanun gereği, katkı payı veya öğrenim ücretinin 
yanı sıra kredi başına katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı 
dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin 
yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır.
Normal  öğrenim  süresi  dışındaki  birinci  ve  ikinci  
öğretim  öğrencileri,  öncelikle                  02 Şubat 2015 – 06 
Şubat 2015 tarihleri arasında ders seçimlerini yapacak ve buna göre 
ödemeleri  gereken  miktarlar   hesaplanacaktır.  Hesaplanan  
miktarların  09 Şubat 2015 –              11 Şubat 2015 tarihleri 
arasında Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine elden veya 
elektronik ortamda ödenmesi ve makbuzun öğrenci işlerine teslim edilmesi 
halinde ders kayıt işlemi kesinleşecektir. Ders seçiminden sonra katkı 
payı veya öğrenim ücretinin 11 Şubat 2015 günü saat 17:30’a kadar 
ödenmemesi halinde ders kayıt işlemi yapılmamış olur ve öğrencilik 
haklarından yararlanılamaz.
İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için
a) İnternet’e bağlı herhangi bir bilgisayardan yararlanarak 
http://www.trakya.edu.tr” adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki 
“Öğrenci Bilgi Sistemi”ne girebilir veya “http://obs.trakya.edu.tr” 
internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” 
ekranı gelecektir.
b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen 
sisteme giriş yapınız” ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız. 
Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna 
tıklayınız.
c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” 
işlemini seçiniz.
d) Açılan ekranın üstü kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise 
“Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız 
olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden 
seçilmiş olarak gelecektir.
e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve 
“+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz
f)  Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim 
Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra 
“Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders alma işlemini 
sonlandırabilirsiniz.
g)  Danışmanınız bu sürece onay verinceye kadar, seçilmiş olan dersler 
üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.
h)  Konu ile ilgili sorularınızı biriminizde bulunan öğrenci işleri 
bürosuna iletebilirsiniz.
ı)  Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan öğrencilerin, 
dekontlarını 20 Şubat  2015 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna 
teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu içerik 29.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1924 kez okundu.