Harita ve Kadastro Programı Tanıtımı

Eğitim Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı: Bilgisayara giriş dersleri ve bilgisayar uygulamalı dersler laboratuvarında her öğrencinin ayrı ayrı çalışabileceği bilgisayarlarla donanımı sağlanmıştır. CAD yazılım programları ile tüm 2 boyutlu ve 3 boyutlu harita çizimleri yapılabilmektedir.

Çizim Laboratuvarı: Klasik yöntemlerle çizim temelini öğrenmelerine olanak sağlamaktadır.

Topoğrafya Laboratuvarı: Modern ölçme aletleri; 4 adet Total station, 1 adet sayısal nivo,3 adet  CORS uyumlu GPS, Basit ölçme aletleri; metre, jalon, jalon sehpası, şakül, sayma çubuğu, prizma, planimetre vb,, Nivelmanda kullanılan aletler: nivolar, miralar ve mira düzeçleri; Yatay ve düşey açı ölçümünde kullanılan Teodolitler; Yatay ve düşey uzunlukları bulmada kullanılan Takeometreler bulunmaktadır.

Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Kazanacağı Yetkinlikler

Hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu mühendislik yapılarının alt yapısı olan haritalama, ölçme ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, tapu ve kadastro işlemleri bilgi sistemleri, imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm uygulamaları, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme konuları, Harita ve Kadastro Teknikerlerinin mezun olduktan sonra kazanacağı yetkinliklerdir.

Eğitim Alanına İlişkin Mesleki Bilgiler

Harita ve Kadastro programı; ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların ölçü ve üretimini; kadastro ve imar haritalarıyla ilgili uygulamaları; yol, köprü, baraj, tünel gibi projelerin etüt ve uygulamalarını, yapabilme temeline dayanmaktadır. Harita ve Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, GPS kullanmak gibi çalışmalardır.  

Bu içerik 24.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 379 kez okundu.