ELEKTRİK PROGRAMI TANITIMI

Programın Amacı:

Sanayi de, fabrikada, mesleği ile ilgili alanlarda çalışabilecek, proje çizimi yapabilecek mesleki bilgiye sahip ara eleman yetiştirmektir.  Edirne coğrafi konumu açısından Çorlu, Lüleburgaz gibi sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelere oldukça yakındır. Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ön lisans programı bu bölgede yer alan sanayi kuruluşlarına, işletmelerine, mesleğinde deneyimli, bilgili ve becerili meslek elemanı yetiştirme konusunda önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Normal ve İkinci öğretim olarak eğitim veren programdan mezun olan öğrencileri sektörün hizmetine sunabilmektedir. Öğrenciler okulda aldıkları eğitim süresince teorik eğitimin yanında, atölye çalışmalarıyla mesleki beceri ve deneyimlerini geliştirmekte, hazır birer elektrik teknikeri olarak sektörde kendilerine yer bulabilmektedirler. Bunun yanında 40 günlük zorunlu stajla birlikte öğrenciler iş hayatına hazırlanmaktadır.

Programı Tercih Edecek Adaylarda Olması Gereken Nitelikler:

Meslek ve Endüstri Meslek ve Teknik Liselerin ilgili alanlarından mezun olmak, dikkatli, teori ile uygulamayı birleştiren bir yeteneğe sahip olan, alanlarında ki yenilik ve gelişmeleri takip edip uygulamaya geçirebilen, problem çözme ve çözüm üretme yeteneğine sahip olmak bu programı tercih edecek olan öğrencilerde aranılan niteliklerden bazılarıdır.

 Programdan Mezun Olanların Kazandıkları Unvan, Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları:

Programdan mezun olan öğrencilerin kazandıkları unvan “Elektrik Teknikerliği” unvanıdır. Çeşitli fabrikalarda, serbest çalışan mühendislerin yanında, sanayi de, meslekleri ile ilgili işyeri açma, meslekleri ile ilgili geniş bir yelpazede iş bulup çalışabilmektedirler.

Bu içerik 24.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 192 kez okundu.