23.11.2015 TARİHLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

T.Ü. EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMINA ALINACAK OLAN 1 (BİR) ADET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SIRALAMA TUTANAĞI

 

 

SIRA

NO

 

ADAYIN

ADI SOYADI

 

 

 

ALES PUANI

 

 

 

ALES PUANININ

% 70’i (A)

 

 

LİSANS MEZUNİYET NOTU

 

 

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN

% 30’u (B)

 

 

 

TOPLAM PUANI

(A+B)

 

4’lük

100’lük

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

1

Filiz ARICAK

70

49

 

67,48

20,244

69,244

 

Sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacağına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sitesinde 23.11.2015 tarihinde  ilan edilen, Yüksekokulumuz Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programına alınacak 1 (Bir) adet Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme giriş sınavını yapmak amacıyla oluşturulan jürimiz, 08.15.2015 Salı  günü saat 14.00’te toplanarak başvuruda bulunan adayların ön değerlendirmesini (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre) yapmış olup, yapılan ön değerlendirme sonucunda; sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerini yukarıdaki  listede belirtildiği gibi tespit etmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Sınav tarihi, yeri ve saati aşağıda belirtilmiştir.

SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ          :

GİRİŞ SINAVI TARİHİ      : 10 Aralık 2015 Perşembe günü

SINAV YERİ                       : T.Ü. Edirne Teknik Bilimler M.Y.O Sarayiçi  Yerleşkesi Yeniimaret/EDİRNE

SINAV SAATİ                     :14.00

NOT    : Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

 

 

 

Bu içerik 08.12.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 704 kez okundu.