2547 Sayılı Kanunnun 44. Maddesi Gereğince Kaydı Silinen Öğrenciler

2547 Sayılı Kanunnun 44. Maddesi (c)  fıkrası gereğince halen mezun olamamış Yüksekokulumuz öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili belge ektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 16.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1136 kez okundu.